16/07/2018           Kontakt    

Przedszkole Gminne

w Dobroszycach

 

 

 

 
 

 Rekrutacja 2017/2018

 W związku z planowanym na styczeń 2018 roku otwarciem nowego budynku przedszkola w Dobroszycach, informujemy, że trwa nabór dzieci do przedszkola w wieku od 2,5 do 5 lat. Zainteresowane osoby mogą dokonać zgłoszenia w placówce obecnego Przedszkola Gminnego przy ul. 3 Maja 20 w Dobroszycach w poniżej podanych terminach:

  od 1.07.2017r. do 31.07.2017r. (poniedziałek - piątek)


- od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. (poniedziałek - piątek)


Do zgłoszenia będą potrzebne następujące informacje:

- dane osobowe dziecka;

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, miejsce zamieszkania, jeśli to możliwe telefon do kontaktu;

 

Uchwała wraz z kryteriami przyjęcia oraz harmonogramem rekrutacji w plikach do pobrania.

 

 

Wyświetlanie Uchwała XXVII_180_2017.jpg

Kryteria wraz z liczbą przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

 

 

Lp

 

Kryteria

 

Punkty

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

 

1

Dziecko, którego

- rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/prawny opiekun mieszkają/a w gminie Dobroszyce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców Gminy Dobroszyce za ostatni rok rozliczenia,  

-rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/prawny opiekun mieszkają/a w gminie Dobroszyce i prowadzą/i gospodarstwo rolne na terenie gminy Dobroszyce na obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy, podlegający ubezpieczeniu KRUS  i opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie gminy Dobroszyce,

-  rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/prawny opiekun mieszkają/a w gminie Dobroszyce i prowadzą na terenie gminy Dobroszyce działy specjalne produkcji rolnej, podlegający ubezpieczeniu w KRUS.                     

6 –gdy zrobili to oboje rodzice (opiekunowie prawni), dotyczy to również rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko

3- gdy zrobiło to jedno z rodziców (opiekunów prawnych ) niebędący samotnie wychowującym dziecko

1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania;

2) zaświadczenie o opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie gminy Dobroszyce;

 

2

Dziecko, którego oboje  rodzice /prawni opiekunowie  pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej (dotyczy również rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko).

  

4

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wydruk z Centralnej Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego;

4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

 

3

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (poza czasem realizacji podstawy programowej) co najmniej 3 godziny.

4

Oświadczenie rodzica

 

4

Dziecko, którego rodzeństwo w danym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  w gminie Dobroszyce.

3

Oświadczenie rodzica

 

5

Kandydat ubiegał się o przyjęcie w roku ubiegłym i nie został przyjęty ze względu na brak wolnych miejsc. 

1

Oświadczenie rodzica

         

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z muzyką w roku 2017

 

  • 5. I
  • 2 II
  • 9 III
  • 11 V
  • 1 VI  

Spotkania będą odbywać się o godz. 11.00

 


 

 

 

Realizowane programy i konkursy w roku skolnym 2016/2017

 

 

·      Program "Czyste powietrze wokół nas"

·      Kubusiowi przyjaciele natury

·      Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Akademii Aquafresh

·      Cała Polska czyta dzieciom

  • Konkurs plastyczny „ Bezpieczne zabawy podczas ferii i wakacji” 

 

 

 


 

 

L.p.

 

Tematyka uroczystości i imprez

 

 

Termin

      1. 

Udział w festynie "Dzień pieczonego ziemniaka"- współpraca z lokalnymi instytucjami- "Grupa Odnowy Wsi"

IX

      2.    

Cykliczny udział w teatrzykach z udziałem aktorów

Co miesiąc

      3.    

Urodziny Kubusia Puchatka

XI

      4.    

Konkurs przyrodniczy IX edycja- jesień

XI

      5.    

Spotkanie z Mikołajem

XII

      6.    

Spotkanie opłatkowo-wigilijne

XII

      7.    

Akademia z udziałem babci i dziadka

I

      8.    

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

I

      9.    

Bal karnawałowy

I

     10.                     

Konkurs przyrodniczy IX edycja- zima

II

     11.                     

Korowody na powitanie wiosny

III

     12.                     

Konkurs przyrodniczy IX edycja- wiosna

V

     13.                     

"Dzień niezapominajki"- zabawy integracyjne dzieci przedszkolnych i oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

V

     14.                     

Wyjazd do teatru lalek

Do uzg.

     15.                     

"Cała Polska Biega"

V

     16.                     

Tydzień sportu

V

     17.                     

Organizacja Dnia Dziecka- zabawy integracyjne dla wszystkich grup

VI

     18.                     

Dni otwarte przedszkola

VI

     19.                     

Wyjazd do ZOO we Wrocławiu

Do uzg.

     20.                     

"Piknik rodzinny"- spotkanie integracyjne. Konkursy, tory przeszkód, zabawy przy muzyce, spotkanie z policjantami i strażakami (pogadanki tematyczne o bezpieczeństwie)

Do uzg.

     21.                     

Pożegnanie 5-latków

Do uzg.

 

 

 
     
Odwiedziło nas już 35828 gości Stronę prowadzi           Stronę opracował: www.okf.cc/pl

Kontakt